De Verzekering

BELANGRIJKE VERGELIJKINGEN

  • DEWORRYING.Insures is een dienst van DEWORRYING en dus niet alleen een verzekering!
  • Door onze overkoepelende verzekering in combinatie met de vele evenementen die DEWORRYING mag ontzorgen ieder jaar, kunnen wij een erg goedkope premie aanbieden.
  • Wij verzekeren iedereen die meewerkt aan het project – ‘ingeschakelde derden’, en dus zelfs als die partijen de klus aannemen.
  • Andere evenementen verzekeringen hebben eigen risico per verzekerende categorie. Dat is bij ons niet zo!
  • Wij hebben altijd Deworriers op locatie die de operationele administratie doen en eventuele schades direct afhandelen. Als organisatie heb je dus 0 omkijken naar de operationele administratie en schades.
  • Na afloop van het evenement krijg je als organisatie een uitgebreide rapportage en een bundeling van alle relevante operationele administratie en welke leveranciers, wat heeft gedaan en wanneer.
  • Omdat onze verzekering enorm veel dekt, zijn de verzekeringen bij derde vaak niet meer nodig. Zo hoeft de ‘schade afkoopregeling’ voor machinerie in veel gevallen niet betaald te worden. Deze kortingen bij elkaar zorgen voor een relatieve aanzienlijke kosten besparing.

TOEZICHT EN BETROUWBAARHEID

Deworrying.Insures.Events wordt in samenwerking met WeInsure aangeboden en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De uitwerking van de Deworrying Insures dienst verloopt dan ook onder streng toezicht en is 100% betrouwbaar.
Maximaal financieel risico

Ons verzekeringspakket biedt u niet alleen een bijna volledige dekking tegen een scherpe premie maar ook financiële zekerheid, want wij hanteren geen eigen risico per verzekerde rubriek per gebeurtenis maar een eigen risico per evenement. Dus in het slechtste geval is het eigen risico van € 2.500,00 per evenement uw maximale financiële risico.


DE BASIS VERZEKERING

Aansprakelijkheid voor organisatie
Wij verzekeren de wettelijke aansprakelijkheid voor u als organisator en verantwoordelijke voor het evenement. Denk aan letselschade van bezoekers en werknemers en schade aan de locatie.

Aansprakelijkheid gedurende de op- en afbouw en tijdens het evenement (incl. Werkgeversaansprakelijkheid) voor onderaannemers
Wij verzekeren tevens schade veroorzaakt door de onderaannemers mee onder de verzekering. Dit is fijn voor de gevallen waarin het niet duidelijk is wie de schade veroorzaakt heeft, of wanneer de onderaannemer niet voldoende verzekerd is.

Decor, Sets en kleding
Allrisk dekking voor schade aan het decor en podia.

Eigen en ingehuurde apparatuur
Allrisk dekking voor de apparatuur

Naast deze basis verzekering bieden we de volgende toevoegingen aan:

DE EXTRAS

Muziek Instrument Dekking
Allrisk dekking voor schade aan DJ gear en muziek instrumenten

Tenten
Allrisk dekking voor schade aan tenten

Niet verschijnen van artiesten
Wij verzekeren het niet verschijnen van de artiest door bijvoorbeeld ziekte, ongevallen of overlijden. Ook is uitval door familie gerelateerde zaken meeverzekerd.

Annulering van programma of leveranciers
Verzekerd is het intrekken van de vergunning door de gemeente, het niet beschikbaar zijn van de locatie door bijvoorbeeld brand, maar ook een terroristische aanslag op de locatie is standaard meeverzekerd.

Inkomsten/omzetverlies dekking voor uitvoerende en inkopende partijen als bijv. de F&B
Wij kunnen het verlies van omzet meeverzekeren zonder limiet.

Ongevallen verzekering voor medewerkers en ZZPers incl. Inkomstenverlies
Een aanvullende ongevallendekking voor medewerkers kan fijn zijn ook omdat wij een stukje inkomstenverlies meeverzekeren voor ZZPers. Omdat niet alle ZZPers goed verzekerd zijn en het soms valt onder de werkgeversverantwoordelijkheid (anders dan aansprakelijkheid)  is dit een goede uitbreiding om te voldoen aan de zorgplicht.

Geld dekking / Berovingsrisico
Berovingsdekking voor kasgeld

Slechtweer dekking voor de organisatie
Hieronder valt annulering, verschuiving of extra kosten bij slecht weer, maar ook bij extreme temperaturen. Denk aan het extra beschikbaar stellen van water.

Inkomstenverlies voor onderaannemers door slecht weer
Extra is dat wij het verlies van inkomsten kunnen verzekeren door slecht weer. Zo is bijvoorbeeld bewezen dat bezoekers minder drinken bij temperaturen onder de 15 graden.

OFFERTE AANVRAGEN